هرروز سایت ریور پوکر برای بازیکنان خود نرخ کش اوت را به روز میکند به طوری که بهترین نرخ کش اوت را به خود اختصاص می دهد.به همین دلیل خیال پوکر باز ها برای این نرخ خیالشان راحت است که River Poker بهترین حالت را در نظر میگیرد.

شنبه 18 اردیبهشت

نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال :
معادل 22.500 تومان + 5% بونوس اضافه

نرخ کش‌اوت :
معادل 22.500 تومان می‌باشد.