تورنمنت بزرگ جمعه های ریور پوکر River Poker

بزرگترین تورنمنت روز های جمعه در بین سایت های معتبر پوکر تورنمنت River Poker است.هر جمعه میشه گفت در واقع جنگی در سایت ریور پوکر وجود دارد و پوکر باز های زیادی برای به دست آوردن جایزه بزرگ River Poker تلاش میکنند.این تورنمنت هر جمعه ساعت 15:00 ورودی 500 هزار تومان و...