نرخ کش اوت و برداشت امروز در سایت ریور پوکر River Poker :

پوکر باز های سایت ریور پوکر به خوبی میدانند که ریور پوکر که این سایت هرروز تلاش میکند تا بهترین نرخ کش اوت را به بازیکنان ارائه دهند به همین دلیل است که River Poker به بهترین نرخ کش اوت و برداشت بین باپوکر باز های معروف است. به جرات میتوان ریور پوکر را بهترین سایت پوکر نه تنها در ایران بلکه از بهترین سایت ها در جهان است باید بازیکن باشید تا بتوانید متوجه شوید که شکی در بهترین سایت پوکر بودن River Poker نیست.

چهارشنبه 22 اردیبهشت سال 1400

? نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال :
معادل 23.500 تومان + 5% بونوس اضافه

?نرخ کش‌ات :
معادل 23.500 تومان می‌باشد.