نرخ کش اوت و برداشت امروز ریور پوکر به این ترتیب است :

📆 پنجشنبه 9 اردیبهشت

💰 نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال :
معادل 24.800 تومان + 5% بونوس اضافه

💰نرخ کش‌ات :
معادل 24.800 تومان می‌باشد.