نرخ کش اوت و برداشت امروز ریور پوکر به این ترتیب است :

📆 دوشنبه 13 اردیبهشت

💰 نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال :
معادل 23.100 تومان + 5% بونوس اضافه

💰نرخ کش‌ات :
معادل 23.100 تومان می‌باشد