بزرگترین تورنمنت هفتگی پوکر در سایت ریور پوکر River Poker :

سایت ریور پوکر هرروز تورنمنت های زیاد بزرگ با جایزه میلیونی دارد.ولی امروز قصد داریم در مورد تورنمنت های بزرگ جمعه های ریور پوکر صحبت کنیم.این تورنمنت که خیلی هوادار داره و پوکر باز ها هرهفته انتظار میکشن تا جمعه بشه و بازی و کسب درآمد کنند.تورنمنت جمعه ها هر هفته راس ساعت 15:00 شروع میشود با ورودی 500هزار تومان ولی جایزه بزرگ این تورنمنت 1000برابر میشود و مبلغ 500 میلیون تومان جایزه این تورنمنت هیجان انگیز سایت ریور پوکر است.قابل به ذکر است که این تورنمنت هر فرد میتوانید یک بار ریبای کند و مبلغ ریبای نیز همانند ورودی 500 هزار تومان است.اگر میخواهید به این تورنمنت سایت River Poker برسید همین حالا ثبت نام کنید.