تورنومنتهای بزرگ ریورپوکر

با بیش از 7 میلیارد تومان گارانتی جایزه در ماه بزرگترین وب سایت پوکر در غرب آسیا هستیم

تورنومنت فرآیدی میلیون با مبلغ 500 میلیون تومان گارانتی هر هفته و تورنومنتهای متنوع روزانه .

به دوستان خود بگویید

از حمایت شما سپاسگزاریم 🙏🏻

riverking2020.com