?چهار شنبه 9 مهر

? نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال : معادل 29.300 تومان+بونوس اضافه .

خرید دیجیتال 5% بونوس

و نرخ کش‌ات:
معادل 29.300 تومان می‌باشد

برای اطلاع از رمان دقیق تورنمنت پوکر سایت ریور پوکر کلیک کنید .