نرخ کش اوت و برداشت امروز ریور پوکر به این ترتیب است :

📆 پنجشنبه 16 اردیبهشت

💰 نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال :
معادل 22.500 تومان + 5% بونوس اضافه

💰نرخ کش‌ات :
معادل 22.500 تومان می‌باشد.