تورنمنت

??تیکت ورودی تورنمنت “ قهرمان هفته ” این هفته برای 35 بازیکن فاینال تیبل هفته صادر شد .

این tournament ثبت نام مجدد( late register ) ندارد و بازیکنانی که تیکت خود را باطل کنند بعد از شروع تورنمنت نمیتوانند در تورنمنت شرکت کنند و تیکت ورودی خود را از دست می‌دهند .

میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر سایت ریور پوکر کلیک کنید .

برای اطلاع از رمان دقیق تورنمنت پوکر سایت ریور پوکر کلیک کنید .