اسامى برندگان TOP RAKE سایت پوکر پولی آنلاین ریور پوکر Riverpoker

RIVER POKER

هرهفته

٢٠٠ ميليون تومان جايزه به ١٥ بازيكنى كه بالاترین دست بازى شده در ريور را داشته باشند داده ميشود .

با‌ ریورپوکر همراه ‌‌باشید